Skip to main content
Print Logo
Du bruker en utdatert nettleser. Din opplevelse av nettsiden vil ikke være optimal på grunn av vårt fokus på ytelse, sikkerhet og funksjonalitet. Vurder å oppgrader din nettleser dersom du har problemer med å bruke siden. Lær mer

Våre Salgsvilkår

Ved å legge inn en ordre samtykker du til følgende vilkår og betingelser.

Av hensyn til de forpliktelser uttrykt her og for andre rimelige motytelser, mottak og tilstrekkelighet av disse er herved bekreftet, er partene enige om følgende:

1. Definisjoner

"Avtale" betyr din ordre mottatt av oss og inkorporerer ved henvisning disse Salgsvilkårene.

"gjeldende lov" gjelder de statutter, regler og reguleringer, eller noen form for lov av enhver natur som er vedtatt og/eller endre i henhold til gjeldende jurisdiksjon fra tid til annen.

"bullion produkt" betyr produksjonen av rene sjeldne, edle eller noble metaller som vi skal eller heretter tilby for salg til kjøpere under normal forretningsføring. "Brilliant Usirkulert" bullion refererer til nylig produsert, inneværende år og usirkulerte produkter, selv om disse kan ha riper, innsenkninger, slitasje eller andre feil som har oppstått under eller etter produksjonen. "Brukt" bullion refererer til nåværende eller ikke-nåværende års produkter som kan ha riper, innsenkninger, slitasje eller andre feil. Verdien på bullionprodukter er upåvirket av fysisk tilstand.

"virkedager" betyr de normale arbeidsdagene fra mandag til fredag, og inkluderer ikke lørdager, søndager eller nasjonale helligdager eller fridager.

"Kjøper" skal være det individuelle selskap, aksjeselskap, partnerskap eller andre selskap og stiftelser som kjøper bullion til Silver Gold Bull (herav "Kjøper", "Du" eller "Din").

Med "Transportselskap" menes det relevante selskapet som står for levering av dine ordre. Dette kan være FedEx, UPS, eller andre transportselskap som brukes av oss fra tid til annen.

"behandlingstid" er perioden fra vi har mottatt full betaling fra deg og når denne betalingen er verifisert. Varigheten til denne behandlingstiden er basert på betalingsmetode og kan være forekomst for endringer i tid til annen etter vårt eget skjønn. Nåværende behandlingstider finner du her.

med "kredittkortinformasjon" menes kredittkortnummeret, utløpsdato, CSV og navnet på det aktuelle kredittkortet.

"markedsverdi" betyr verdien av et gitt bullion produkt som bestemt av handelen av det samme på visse markeder og som er akseptert av oss etter vårt skjønn på et bestemt tidspunkt og dato.

"betalingsmetode" er de metodene vi har tilgjengelig for betaling av din ordre, som kan være underlagt vilkår og regler og kan bli endre etter vårt skjønn fra tid til annen.

"Ikke tilstrekkelige midler" oppstår når utbetalinger til oss ikke gjennomføres på grunn av manglende tilstrekkelige midler på kontoen din.

Bestilling betyr enten muntlig eller elektronisk forespørsel til oss om en viss mengde av bullion-produkter for en bestemt pris på et bestemt tidspunkt og dato som avtalt med oss, etter eget skjønn.

"avvikling" betyr konverteringen av dine bullion produkter til penger, og blir tatt hånd om av oss ved en eventuell tvungen avvikling (Buy Back) eller en frivillig avvikling av din ordre.

"Markedstap" oppstår når markedskursen på tidspunktet for avvikling er lavere enn den opprinnelige kjøpesummen og beregnes i henhold til forskjellen i markedsverdi.

"Returnert betaling" refererer til betalinger som blir tilbaketrukket etter at de er sendt til oss. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, kanselleringen av: sjekker, faktura og kredittkortbetalinger.

"selger" skal være Silver Gold Bullion, dets medlemmer, styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, arvinger eller stedfortredere (heretter omtalt som "vi", "oss" eller "vår") som har tillatelse til å håndtere salg av bullion.

2. Markedspris og tilgjengeligheten til bullion er i konstant endring

Partene er enige om at de bullionprodukter vi tilbyr for salg, er varer som omsettes på ulike markeder og at markedspris og tilgjengeligheten av bullion er i stadig endring i henhold til markedskrefter, og tilbud og etterspørsel. Etter eget skjønn, forbeholder vi retten til å fastsette salgspris og tilbakekjøpspris for alle produkter og bullion som vi tilbyr.

3. Kjøp av bullion er en bindende juridisk avtale - INGEN KANSELLERINGER!

Vi er en av markedets ledende forhandlere av bullion og må opprettholde vårt gode navn og markedsposisjon. Vi er derfor berettiget til og vil stole på ditt muntlige eller elektroniske løfte om å betale oss for din bullion bestilling. For å fremme dette, i det du har lagt inn en bestilling av bullion hos oss, enten via telefon eller vår nettside, oppretter du en juridisk bindende avtale om å betale for bullion produktet du har bestilt.

Når du har lagt inn en bestilling, tillater vi ingen avbestillinger fra din side før du har betalt bestillingen i sin helhet. Når du har betalt for din bestilling i sin helhet, vil vi med glede tilbakekjøpe dine bullion produkt(er), i samsvar med §8 herav.

Ved å akseptere salgsbetingelsene, erkjenner internasjonale kunder at tollmyndighetene i destinasjonslandet kan kreve informasjon eller dokumenter fra internasjonale kunder, og kan pålegge tollavgifter, importavgifter, skatter i tillegg til andre kostnader som er i henhold til det landets gjeldende skattereglement. Noen land kan kreve en tollmegler for import, som vil være importørens (kundens) ansvar å leie. Internasjonale kunder erkjenner i tillegg at alle slike kostnader kommer på deres eget ansvar og ikke våres.

Internasjonale kunder er anbefalt å kontakte deres lokale skattemyndigheter for mer informasjon angående avgifter som de vil ble pålagt ved å få levert deres bullion, bullion tilbehør, diamanter eller smykker.

4. Betaling

Du godtar at du skal sende full betaling innen tre (3) virkedager og at vi skal motta full betaling innen åtte (8) virkedager fra den gitte bestillingen er komplett ved å bruke en eller flere av våre betalingsmetoder. Slik betaling må inkludere hele beløpet som er skyldige oss, inkludert men ikke begrenset til, betaling for bullion proukt(ene), frakt og ivaretakelse, og enhver transaksjon og/eller andre kostnader, som forekommer. Skulle det forekomme forsinkelser eller betalingsproblemer, som skjer fra tid til annen, er det nødvendig at du kontakter vår kundeservice for å informere dem om problemene for å garantere prising. Unnlatelse fra å informere oss om betalingsforsinkelser kan resultere i Avvikling som angitt i avsnitt 9.1.

Alle betalinger må være gjort i US Dollars, Canadian Dollars, British Pounds, Australian Dollars eller Euro, som opplyst i din ordre.

Ved mottak av din betaling, i sin helhet, vil vi holde betalingen og dine bullion produkt(er) bestilt i henhold til behandlingstiden for den gjeldende betalingsmetoden brukt av deg. Når betalingen er bekreftet og behandlingstiden utløpt, vil bestillingen være klar til å bli send til deg.

4.1 Ikke tilstrekkelige midler/Returnert betaling

Kundene blir bedt om å kontakte vårt kundeservice team om det oppstår problemer med betaling for utestående ordrer. Skulle betalingen falle bort på grunn av ikke tilstrekkelige midler eller betalingen er returnert, initiert av kjøper, vil vi atuaomtisk legge til en kostnad på $25 på kundekontoen som et administrasjons- og behandlingsgebyr.

5. Ordrebekreftelse og faktura

Når du har lagt inn bestillingen, enten over telefon eller elektronisk, vil vi forsøke å sende deg en bekreftelse via e-post for denne. Vår manglende evne til å sende og / eller unnlatelse av å motta en eller begge av disse e-postene vil ikke oppheve eller annullere bestillingen din hos oss; du må fortsatt betale for bestillingen i henhold til §4 herav.

Du samtykker i å ta alle nødvendige skritt, inkludert, men ikke begrenset til å oppdatere eventuelle adressebøker og / eller justering av spam- eller søppelpostfiltre, for å sikre at du kan motta e-post fra oss, komplett med eventuelle vedlegg, for å fremme denne avtalen.

6. Kredittkortinformasjon for å sikre betaling og gebyr for ubetalte ordre

6.1 Du samtykker til å oppgi dine kredittkortopplysninger for å sikre betaling for ordren din når du legger inn en bestilling hos oss:

(1) for første gang; og / eller

(2) med en verdi på to tusen ($2000) dollar eller mer.

(3) når du plasserer eller gjenoppretter en bestilling etter at ufrivillig avvikling er gjennomført.

6.2 Vi vil ikke belaste ditt kredittkort dersom du betaler oss i samsvar med seksjon 4 heri. Men dersom du unnlater å betale oss i samsvar med seksjon 4, forbeholder vi oss retten til ufrivillig avvikling av din bestilling etter seksjon 9 heri, etter eget skjønn, uten forvarsel til deg, og du er herved enig i at vi ikke trenger noen tillatelse fra deg for å gjennomføre en slik avvikling.

6.3 Når vi avvikler din bestilling i henhold til seksjon 6.2 her, og mottatt beløp for avvikling av bestillingen din er lavere enn beløpet du skylder oss for bestillingen, skal kredittkortet belastes for forskjellen i verdi i samsvar med kredittkortinformasjonen gitt til oss etter seksjon 6.1 herav.

7. Lagring av bestilling og relatert informasjon

Du er enig og samtykker til at vi lagrer opplysninger vedrørende din bestilling, samt relatert informasjon for våre behov, inkludert men ikke begrenset til, for å verifisere bestillingsvilkårene til bestillingen, til bruk i ansattopplæring, for ettersyn/ og eller kvalitetskontroll, for å følge eventuelle lover som eksisterer eller vil eksistere, og/eller for andre fornuftige grunner relatert til vår forretningsvirksomhet.

8. Tilbakekjøpspolicy (Frivillig avvikling)

Vi er alltid interesserte i å kjøpe og selge bullion-produkter. Vår tilbakekjøpspolicy (også kalt frivillig avvikling), gir deg et marked for ditt fullt betalte bullion-produkt.

Når som helst, etter at du har betalt for ditt bullion-produkt, før vi sender det, kan du velge å selge ditt bullion-produkt tilbake til oss til markedsprisen ved tidspunktet for tilbakesalget. Vennligst kontakt oss for å diskutere tilbakesalget av ditt betalte bullion-produkt. Vilkårene og betingelsene er gjeldende for vårt kjøp av dine bullion-produkter, og kan bli endret fra tid til annen etter eget skjønn. Finn mer informasjon her.

9. Policy for tvungen avvikling

9.1 Ubetalte ordrer

Skulle du unnlate å betale for bestillingen din som kreves i henhold til Punkt 4 herunder, reserverer vi retten til å avvikle bestillingen din for markedsverdi som den er ved tidspunktet for avvikling. Vi har ingen forpliktelse til å gå inn for eller frastå fra handlinger, for å oppnå maksimal markedsverdi for din bestilling og vi tar ikke ansvar for det samme. Du forblir ansvarlig for den totale verdien av bestillingen din som du godkjente ved bestillingstidspunktet. Dette ansvaret inkluderer, men er ikke begrenset til, ditt ansvar for å betale oss forskjell i verdi, hvis markedsverdien av din ubetalte bestilling er mindre enn hva du sa deg enig i å betale når du la inn bestillingen. Kredittkortinformasjonen du delte i henhold til Punkt 6.1 herunder vil bli brukt til å belaste deg for beløp skyldige oss i henhold til Punkt 9.1.

Dersom markedsverdien av din ubetalte ordre er høyere enn hva du har lovet å betale for en slik ordre, vil fortjenesten tilfalle oss.

9.2 Flere ordre

Hvis du har lagt inn mer enn en bestilling hos oss og har betalt for en eller flere av bestillingene, men samtidig unnlatt å betale for en eller flere av disse bestillingene i henhold til Punkt 4 herunder, kan frakt av betalte bestillinger bli holdt igjen, til full betaling er mottatt i henhold til Punkt 4 for alle bestillinger og eventuelle markedstap. Med utvist skjønn, kan vi også velge å bruke pengene vi har mottatt for dine betalte bestillinger og/eller bullion produktene som omfatter dine betalte ordre mot betalinger skyldige oss på grunn av dine ubetalte bestillinger. Hvis, etter slike handlinger, du er fortsatt skyldig et beløp, kan vi etter vårt eget skjønn, ufrivillig avvikle eventueller gjenværende bullion produkter i den mengden nødvendig for å sikre oss full betaling for alle bestillingene dine og det påfølgende markedstapet.

Når alle dine ubetalte ordre og eventuelle markedstap er betalt til oss, kan dine ordre(r) eller deler av disse være skyldige til deg, du kan velge å motta forsendelsen av disse ordre(r) eller deler av de resterende, eller motta betaling for beløpet av markedsverdien av disse, tilbakebetalt via sjekk.

9.3 Fastsetting av tap eller gevinst på valuta på hele eller deler av bestillingen i forbindelse paragraf 9 er beregnet som differansen mellom prisen du avtalte å betale for bullion produkt(ene) ved tidspunktet for bestillingen din ble avtalt med oss, og markedsverdien av denne, innhentet av oss ved tidspunktet for avvikling i henhold til paragraf 9.

9.4 Dersom du ønsker å gjenopprette bestillingen(e) etter ufrivillig avvikling har blitt gjennomført, ta kontakt med kundeservice.  Din bestilling(er) vil bli gjenopprettet til original pris eller nåværende pris, avhengig av hvilken som er høyest på tidspunktet for gjenoppretting. Gjenopprettingen av bestillingen(e) vil frafalle eventuelle utestående markedstap. Du vil bli pålagt å gi gyldige kredittkortopplysninger for denne tjenesten, eller legge inn fremtidige ordrer hos oss i henhold til punkt 6.1.

10. Frakt

10.1 Leveringstid

10.1.1 Innen (5) virkedager fra vi mottar full betaling for bestillingen din (med mindre behandlingstiden for betalingsmetoden overstiger fem (5) virkedager, eller det er gjort unntak for din ordre, vil vi pakke din bestilling, med forbehold om at bullion produktet er tilgjengelig. Fra tid til annen kan forsendelsen av din ordre bli forsinket var forskjellige grunner, inkludert, men ikke begrenset til, reduksjoner i vårt varelager som følge av økt etterspørsel av bestemte bullion produkter og / eller redusert tilgjengelighet av produktet for oss. Vi vil forsøke å oppdatere vår nettside med forsinkelser gjeldende for enkelte bullion produkter. Når et produkt eller en ordre er gjenstand for forsinket leveringstid, vil denne informasjonen gis på vår nettside og i e-posten med din ordrebekreftelse.

10.1.2 Dersom vi er ute av stand til å innfri leveringstiden som er oppgitt deg under seksjon 10.1.1 herav, vil vi forsøke å gi deg beskjed så fort som mulig. Når du har mottatt beskjed om dette, kan du vel å:

(1) akseptere den nye leveringstiden som oppgitt av oss, hvor den nye leveringstiden ikke skal overgå mer enn (30) dager; eller

(2) be om at vi tilbakekjøper din ordre i henhold til seksjon 8 herav.

10.1.3. Dersom vi er ute av stand til å sende din ordre innen den nye leveringstiden oppgitt i seksjon 10.1.2 (1) herav, vil vi etter at den nye oppgitte tiden har passert, kjøpe tilbake din bullion i henhold til seksjon 8 herav og ettergi betalingen til deg til verdien av:

(1) frivillig avvikling; eller

(2) din betaling for din ordre, inkludert eventuelle fraktkostnader betalt av deg, uansett hvilke som er størst.

10.2 Kreditt for sen mottagelse (kun når relevant)

Etter eget skjønn kan vi tilby deg en kupong for kostnaden for frakt dersom pakken din er forsinket. Fastsetting om hvorvidt en pakke er for sen tas av den aktuelle transportøren. Eventuelle kuponger utstedt herunder skal være i henhold til de vilkår og betingelser fastsatt av oss etter eget skjønn.

10.3 Fraktmetode

Vi reserverer rettigheten til å bytte ut fraktmetoden du har valgt i bestillingen din. Hvis den brukte fraktmetoden koster mindre enn den fraktmetoden du hadde valgt vil vi utstede en kupong som du kan bruke hos oss, underlagt vilkår og betingelser som bestemmes av oss.

10.4 Frakt alternativer

Vi vil forsikre hele verdien av forsendelsen din til adressen du oppgir når du legger inn bestillingen, eller til en adresse godkjent av PayPal. Signaturen din er nødvendig for å motta forsendelsen. Velger du å omdirigere ordren din så den blir sendt til en annen adresse og/eller frasier deg kravet om signatur, godtar du å ta all risiko og ansvar i forhold til en slik bestilling.

10.5 Skadde pakker

En signatur er påkrevd ved hver forsendelse og indikerer at pakken er mottatt i akseptabel tilstand. Dersom pakken din viser tegn på skade, reparasjoner eller at den har blitt åpnet og pakket ned igjen, avvis signatur og mottak av pakken. Instruer budet om å returnere pakken til sender, og kontakt oss umiddelbart for å rapportere om dette. Ved å akseptere og signere for en ødelagt pakke er forsikringen ugyldig, og eventuelle tap eller skade på produktet vil ikke bli dekket.

10.6 Pakker ikke avlevert til adressat

Dersom den estimerte leveringsdatoen fra leverandør har overskredet og du fortsatt ikke har mottatt varsel, kontakt oss først. Kun avsender kan initiere sporing og løse problemet med transportøren.

11. Forbehold og rettigheter

I tillegg til de andre rettighetene i denne avtalen, forbeholder vi oss følgende rettigheter, som utøves etter eget skjønn:

11.1 Retten til å nekte service til alle

Vi reserverer retten til å avvise service til hvem som helst.

11.2 Retten til å korrigere feil i bestillinger

Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle skrivefeil eller utelatelser i enhver bestilling. Vi vil gjøre vårt ytterste for å varsle deg om eventuelle korreksjoner av din bestilling.

11.3 Retten til å kansellere enhver ordre

Vi reserverer retten til å kansellere enhver ordre til enhver tid av enhver grunn. Dersom vi utøver denne retten, vil vi kansellere dine ordre, inkludert forsendelsen, og vi vil informere deg og tilbakebetale penger du har betalt til oss som følge av en slik ordre, med mindre andre kostnader og/eller avgifter er tilknyttet kanselleringen av din ordre.

11.4 Retten til å kreve betaling gjennom bankoverføring

Vi reserverer retten til å kreve enhver betaling gjort gjennom bankoverføring.

11.5 Retten til å endre Vilkår og betingelser for salg

Vi reserverer retten til å endre ethvert vilkår og bestemmelse for salg til enhver tid uten forvarsel.

11.6 Retten til å akseptere eller avvise enhver forsinket eller defekte pakke(r)

Vi reserverer retten til å:

(1) akseptere enhver forsinket eller mangelfull betaling(er) inkludert men ikke begrenset til avviklingsbetaling(er); og/eller

(2) avvise enhver forsinket eller mangelfull betaling(er), inkludert men ikke begrenset til avviklingsbetaling(er).

til enhver tid etter vårt eget skjønn.

(2) Vi forbeholder oss herved retten til å ufrivillig likvidere, avbryte og / eller oppheve en hver ordre hvor vi ikke er i stand til å få tak i og / eller til å verifisere informasjon som trengs av oss i henhold til seksjon 11.10, fra nå referert til (1).

11.7 Rett til å holde betaling

Vi forbeholder oss retten til å holde tilbake betaling før den er kontrollert og godkjent og / eller kunden har vist oss et gyldig kredittkort på alle førstegangsbestillinger. Dette gjøres utelukkende av hensyn til forebygging av svindel og alle tilbakeholdte midler vil frigjøres etter at overnevnte forhold er gjennomført.

11.8 Beregning av tidsperiode

Dersom ikke annet er ekspressivt oppgitt heri, den første dagen for beregning av relevant tidsperiode skal være den første virkedagen etter at gjeldende ordre ble lagt inn.

Dersom siste dag i tidsperioden faller på annet enn en virkedag, vil siste dag i tidsperioden deretter være neste virkedag.

11.9 Generelt

Tid skal være essensen av denne avtalen.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom de to partene hertil og partene anerkjenner og samtykker i at det er ingen avtale, representasjon, garantier, enighet eller vilkår uttrykt eller antydet, sideordnet eller på andre formende måter av eller på noen måte påvirkende eller relaterende til denne avtalen utenom som uttrykt i denne avtalen.

Denne avtalen skal ikke bli endret eller forandret på noen måte, med unntak av skriftlige endringer utført av begge parter.

Ingen samtykke eller avkall, uttrykt eller underforstått fra eller til en av partene eller brudd eller mislighold av den andre parten i utførelsen av den andre partens forpliktelser skal herav anses eller oppfattes som et samtykke eller avkall på av eller på noe annet mislighold i utførelsen av forpliktelsen av denne parten herav.  Svikt fra begge parters hold til å klage på en handling eller unnlatelse av å handling fra den andre part eller å erklære parten, uavhengig av hvor lenge slik feil fortsetter, skal ikke føre til fraskrivelse av et slikt avkall fra noen av partene i følge denne bestemmelsen.

Om et vilkår, en avtale eller betingelse av denne avtalen eller anvendelsen av disse av begge parter eller omstendighet er ugyldig eller uforutsett på noen måte, skal resten av avtalen eller anvendelsen av enhver vilkår, avtale eller betingelse av begge parter eller omstendighet andre enn de som er holdt ugyldige eller uforutsette ikke påvirkes av dette og dermed er enhver resterende vilkår, avtale eller betingelse under denne avtalen gyldig og fullt håndhevbar under loven.

Nevnelse i denne avtalen av spesialbehandling av noen av partene i forbindelse med mislighold fra den annen part utelukker ikke den første parten fra andre tiltak i den forbindelse, enten tilgjengelige ved lov eller i egenkapital eller ved lov eller uttrykkelig fastsatt i denne avtalen.   Ingen rettsmidler skal være eksklusive eller avhengig av noe annet middel, men en part kan fra tid til annen utøve en av flere slike løsninger generelt eller i kombinasjon, slike løsninger kan være kumulative og ikke alternative.

Avtalen skal holde stand for å være til nytte for og være bindende for arvinger og formyndere for begge parter.

Partene erkjenner og godtar at enhver utbetaling av penger som kreves gjennomført under dette skal være i canadiske (CAD) eller amerikanske dollar (USD).

12. Kuponger og rabatter

Vi vil, med grunnlag i markedsføring og kundebelønning, i perioder ha kupongkoder tilgjengelig som kunder kan bruke på bestillinger. Med mindre det står noe annet, vil kuponger være gyldige til den påsatte utløpsdatoen eller mengdegrense er møtt. Vi reserverer retten til å aktivere og deaktivere nye og eksisterende kupongkoder, fra tid til annen, som vi finner det passende. Hvis kunder har spørsmål angående spesifikke kuponger er de oppmuntret til å ringe vårt gratisnummer og snakke med en av våre ansatte i kundeservice. Alle kuponger og rabatter er priset i canadiske dollar og konvertert til alle andre valutaer med dagens valutakurser.

13. Prisgaranti

Vi vil matche enhver canadisk konkurrents annonserte priser, alt inkludert, på alle produkter vi selger. Med alt inkludert mener vi den totale prisen til våre respektive konkurrenter etter at frakt og forsikringskostnader er lagt til listeprisen. Skulle konkurrentens pris fortsatt være lavere, vil vi matche det til siste krone. Tilgjengelig for bestilling kun over telefon.

Vi forbeholder oss retten til å suspendere vår prisgaranti i tider med ekstrem markedsflyktighet og forsyningsavbrudd. Dette gjøres kun for å sikre bærekraft i tider med ellers høy markedsrisiko og en gjenopptagelse av vår prisgaranti vil følge så snart markedene selv har gjenopptatt normal handel.

14. Foreldelse

Alle spørsmål knyttet til en ordre eller konto må legges frem for oss innen tjueen (21) dager fra forsendelsesdato. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: skadet produkt eller forsendelse, forsinket levering, manglende eller feil vare, kreditt eller rabattkuponger for forsinkede eller kombinerte forsendelser.

Spesialbestillinger, bestillinger med unntak, og forhåndsbestilte varer vil ikke kvalifisere for rabattkuponger eller kreditt da vi ikke kan holdes ansvarlige for uforutsette forsinkelser fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til: Myntverk, leverandører, logistikk, toll, etc.

15. Spottvarslinger

Våre spottpriser oppdateres hvert 60. sekund, hele dagen, for å reflektere det globale markedete LIVE. Derfor kan varselet utløses når som helst, dag eller natt. Dette varselet utgjør ikke en låst spottpris for å kjøpe eller selge, eller noen for anbefaling for kjøp av noe slag. Denne tjenesten er levert som en ren informasjonstjeneste. Vi garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen levert gjennom denne tjenesten og er ikke en erstatning for kundens egen overvåkning av markedet. Kostnader fra din telefonoperatør kan være gjeldende.

Kunden anerkjenner at kunden ene og alene er ansvarlig for all overvåkning og for all investering og andre beslutninger basert derom.

Det er uttrykkelig forstått at i likhet med andre tjenester er denne tjenesten underlagt forsinkelser og feil som er utenfor vår kontroll. Det kan ikke gis noen garanti for at tjenesten vil være i kontinuerlig drift ei heller at den ikke vil lide av funksjonsfeil.

Vi har ikke noe ansvar for verken markedsgevinst eller tap, eller annet ansvar som kan medføre kunden, som følge av eller i forbindelse med tjenesten (hvor ansvaret ligger på kunden selv).

16. Personvern og Konfidensialitet

Din personlige data blir behandlet og lagret av oss i henhold til vårt personvernsreglement.