Skip to main content
Print Logo
Du bruker en utdatert nettleser. Din opplevelse av nettsiden vil ikke være optimal på grunn av vårt fokus på ytelse, sikkerhet og funksjonalitet. Vurder å oppgrader din nettleser dersom du har problemer med å bruke siden. Lær mer

Generelle vilkår for kjøp av varer

Vi er interessert i å kjøpe bullion i edelt metall fra deg. Når du ønsker å selge eller likvidere deler av porteføljen din, selg til oss. Lær mer her.

I tilfeller hvor en konflikt oppstår mellom denne generelle informasjonene og vår Bullion Vilkår for Kjøp, skal Bullion Vilkår for Kjøp kontrollere.

Bullion vi kjøper

Vi kjøper ikke kun de forskjellige bullion produktene vi har til salgs på vår nettside, men også andre former for edle metaller som ikke er til salgs. Vennligst kontakt oss per telefon for å gi oss mer informasjon om bullion produktet du ønsker å selge, slik at vi kan gi deg en vurdering av din bullion, og om vi er interessert i å kjøpe din bullion.

Anmerkning angående sending

Når du selger bullion produkter til oss står du ansvarlig for leveranse og tilknyttede kostnader. Vi kan hjelpe med å ordne leveranse om ønsket. Vennligst ta kontakt med våre bullion salgsagenter. Enkelte restriksjoner kan gjelde.

Prissetting / Salgsprosessen

Vi indikerer salgspris på våre nettsider, men bevegelser i markedet kan skje fortere enn vi klarer å oppdatere. Fordi prisen på edle metaller er i konstant endring, må alle ordre bli lagt inn per telefon slik at prisen kan låses i henhold til den aktuelle markedsprisen. Rask sending er påkrevet: metaller må være poststemplet eller sendt innen to dager fra låsing av pris. Ved bekreftelse av ditt salg til oss, vil vi gi deg et bekreftelsesnummer. I enkelte tilfeller ved store tilbakekjøp, kan et transaksjonsgebyr på 10-15% kreves ved bekreftelse. Dette transaksjonsgebyret vil bli returnert sammen med betalingen når transaksjonen er gjennomført. Transaksjoner på $50 000 eller mer må bli godkjent av avdelingssjef for bullion før den blir fullført.

E-postlbekreftelse og kjøpsordre / Selger må tillate e-post fra Silver Gold Bull

Etter at vi har bekreftet din transaksjon per telefon, vil vi sende deg en kopi av ordren til din e-post. Dersom du ikke mottar e-posten beter det IKKE at transaksjonen opphører eller er kansellert; du er fortsatt forpliktet til å sende dine edle metaller i sin helhet og i tide.

Du skal ta alle nødvendige steg, inkludert oppdatering av adresseboken og justere spam eller søppelpost-filtere, for å sikre at du vil motta alle e-poster fra oss, i sin fullstendighet med alle vedlegg, i samsvar med denne Avtalen.

Innkjøpsordre Avbestillingsregler

Når du selger dine metaller til oss inngår du en juridisk bindende kontrakt med oss om å sende alle de avtale metaller til oss. Skulle du ønske å avvikle handelen, eller om du ikke sender metallene innen 2 virkedager (5 virkedager for personlig salg); vil vi kansellere og avvikle din transaksjon basert på rådende markedspris ved tidspunkt for avvikling. Du er ansvarlig for eventuelle mellomlegg ved en eventuell økning i markedspris. (Se Paragraf 11, "Tvungen avvikling av din ordre på grunn av manglende levering," herav.)

Kredittkort for å Sikre Prislås / Kostnader ved uoppfylte bestillinger

Vi trenger din kredittkortinformasjon for å sikre at prisen låses ved din transaksjon. Det vil ikke påbeløpe kostnader til ditt kredittkort dersom du sender metallene i sin fullstendighet og i tide. Dersom du skulle unnlate å sende metallene i sin fullstendighet og i tide, vil vi foreta tvungen avvikling av din transaksjon og kostnader vil bli trukket fra ditt kredittkort. (Se § 11 "Tvungen avvikling av din ordre på grunn av manglende levering, herav.)

Retten til å avvise forsinkede eller defekte pakker

Vi reserverer retten til å avvise forsinkede eller ødelagte pakker som ikke samsvarer med vilkårene i denne avtalen. Alle skadede pakker vil bli avvist ved leveranse og returnert til sender for inspeksjon. Du er ansvarlig for å innkreve eventuelle nødvendige erstatninger. Dersom pakken blir returnert til deg må du kontakte bullion avdelingen for å ordne ny leveranse av produktene eller dersom du ønsker å avvikle transaksjonen.

Inspeksjonsrett

Vi inspiserer hver pakke ved ankomst. Dersom produktet ikke stemmer overens med selgers beskrivelse reserverer vi retten til endre eller likvidere transaksjonen om nødvendig. Alle produkter vil bli returnert til selger dersom transaksjon likvideres. Vi reserverer retten til å avvise eventuelle produkter som er skadet eller har slitasje under industriakseptert standard. Vi vil kontakte selger umiddelbart dersom avvik blir oppdaget og alle midler vil bli brukt til å løse saken så raskt som mulig. Vi reserverer retten til å teste ikke-standardiserte edle metaller for grad av renhet. Selgeren er ansvarlig for tilhørende kostnader for slik testing. Eventuelle transaksjonskostnader kan bli trukket fra totalbeløpet skyldig til selger.

Personvern og Konfidensialitet

Vi beholder alle transaksjoner er konfidensielle, og rapporteres ikke til noen tredjeparte, bortsett fra å tilfredsstille myndighetenes skatte- og kontantrapporterings krav for forhandlere under føderal regulering.

Vi er stolte av vår vel ansette service og vår integritet på markedet. Vi har inne skjulte avgifter eller kostnader og vi vil gjerne være din forhandler av bullion i fremtiden, og jobber hardt for å sørge for at det skjer.

Din personlige data blir behandlet og lagret av oss i henhold til vårt personvernsreglement.


Del II

BULLION KJØPSVILKÅR

Vennligst les nøye - denne Avtalen kontrollerer vilkårene som gjelder for bullion som er kjøpt av Silver Gold Bull, INC

TATT I BETRAKTNING av de følgende vilkår og betingelser, mottak og tilstrekkelighet er herved bekreftet, partene er enig om følgende:
 1. Definisjoner.

  "Kjøper" skal være Silver Gold Bull, INC, deres medlemmer, direktører, offiserer, ansatte, agenter, arvinger, eller redere (heretter "Silver Gold Bull", "Vi", "Oss" eller "Vår/Våre") som kjøper bullion fra Selger. "Selger" skal være enkeltpersonen, selskapet, aksjeselskapet, foretaket, partnerskapet, eller annet firma eller tillitsenhet som selger bullion til Silver Gold Bull (heretter "Selger", "Deg" eller "Din"). "Bullion" skal være handelsvaren av rene, sjeldne, edle, eller noble metaller, inkludert men ikke begrenset til diverse smykker, mynter, rounds, barrer, bestikk, skrapmetall, osv., Silver Gold Bull skal nå eller heretter tilby å kjøpe fra selgere i vårt vanlige forretningsforløp. "Virkedager" skal være normale arbeidsdager fra Mandag til og med Fredag, ikke helger og helligdager.
 2. Bullion Markedspris og Tilgjengelighet Varierer Konstant / Silver Gold Bull Setter Bullion Kjøpspris.

  Partene samtykker at bullion produktene vi tilbyr til salgs er handelsvarer som er drevet handel med på diverse markeder, og at markedsprisen til slike typer bullion endrer seg konstant ved tilbud og etterspørsel. Vi alene fastsetter kjøpsprisen for alle bullion vi tilbyr til salgs.
 3. Bullion kjøp og salg over Telefon eller Personlig Salg Kun ved Silver Gold Bulls Kontor.

  All handel med bullion skal være gjennomført per telefon eller personlig på våre kontorer i Calgary, Alberta. Fra tid til annen, vil handelsaktiviteten i bullion markedet være høy og kan føre til vanskeligheter for selger å kontakte oss per telefon for å gjennomføre handelen. Til tross for dette vil vi fortsette å utelukkende gjennomføre handler per telefon eller via nettsiden. Vi aksepterer ikke eller gjenomfører bullion transaksjoner på noen andre måter enn per telefon eller online.
 4. Fullført Transaksjon Oppretter en Bindende Avtale

  Partene er enige om at vi er en ledende forhandler av bullion i bullion markedet og at det er nødvendig å opprettholde vårt gode navn og rykte, og markedsposisjon; vi er derfor berettiget til stole på ditt muntlige løfte om å selge og fullføre leveringen av din bullion. For å fremme dette, er partene enige om at ved ditt salg av bullion til oss inngår du en juridisk bindende kontrakt hvor du lover å selge din bullion til oss. Du skal dermed ikke kansellere eventuelle transaksjoner før fullstending levering er gjennomført.
 5. E-postbekreftelse og innkjøpsordre / Selger vil tillate e-post fra Silver Gold Bull.

  Etter at du har gjennomført salg over telefon, vil vi sende en bekreftelse på salg og kjøp via e-post. Dersom du ikke mottar noen av disse vil IKKE ugyldiggjøre eller kansellere ditt salg til oss; du er fortsatt forpliktet til å levere din bullion i sin helhet og i tide. Du skal ta alle nødvendige grep, inkludert oppdatere adresseboken og innstillinger for søppelpost, for å sikre at alle e-mailer fra oss vil bli mottatt i tide, fullstendig med eventuelle vedlegg, for å fremme denne avtalen.
 6. Kredittkort for å Sikre Prislås / Avgifter for Uoppfylte Ordrer.

  Vi har behov for din kredittkortinformasjon for å låse prisen for din transaksjon. Det vil ikke forekomme kostnader til ditt kredittkort dersom du sender metallene i tide og i sin helhet. Men dersom du ikke levere varene i sin helt og i tide, vil vi foreta en tvungen avvikling av transaksonen og belaste kredittkortet ditt. (Se §11, "Tvungen avvikling av ordren på grunn av manglende levering, herav.)
 7. Opptak av Bestilling.

  Du godtar og samtykker til at vi kan beholde en registrering av din salgstransaksjon for å verifisere vilkårene for ditt salg; hjelpemiddel for opplæring, revisjon, eller kvalitetskontroll; overholde alle lover som nå eksisterer og kan eksistere fra nå; eller for enhver annen årsak som er tilknyttet i rimelighet til handel av bullion.
 8. Betaling.

  Betaling skal være i amerikansk eller canadisk valuta. Betalingen vil bli sendt til deg via post innen to virkedager etter vi har mottatt metallene ved post eller bud. Dersom du leverer dine metaller personlig, må du levere innen 5 virkedager etter transaksjonen, og betaling til deg vil skje ved levering. Standardbetaling fra oss er gjennom sjekk som sendes til adressen du har oppgitt ved tidspunktet for transaksjonen. Mot et gebyr på $35 kan du be om at sjekken din blir sendt via ilbud over natten. En fysisk adresse påkreves for denne type levering.
 9. Frakt av din bullion.

  Du skal sende dine bullion innen to virkedager etter transaksjonen, (5 virkedager for personlige transaksjoner). Pakkene må være mottatt av oss ikke senere enn ti virkedager etter transaksjonsdato. Du er ansvarlig for kostnader knyttet til frakten av dine metaller til oss. Vi er ikke ansvarlige for forvunnede, feilsendte eller ødelagte pakker. Vi anbefaler at du registrerer og forsikrer din pakke.
  1. Retten til å avvise enhver forsinket eller defekt pakke.

   Vi reserverer retten til å avvise forsinkede eller defekte varer som ikke svarer til vilkårene i denne avtalen. Pakker må være poststemplet innen to virkedager og ikke ankomme oss senere enn 11 virkedager etter transaksjonen. Alle skadede varer vil bli avvist ved levering og returnert til sender for inspeksjon. Du står ansvarlig for eventuelle forsikringskrav knyttet til dette. Dersom pakken blir returnert vil, må du umiddelbart kontakte vår Bullionavdeling for å ordne ny leveranse av produktene eller avvikling av transaksjonen. Dersom du ikke kontakter Bullionavdelingen for avtaling av ny leveranse vil tvungen likvidering av transaksjonen forekomme etter 11 virkedager etter den originale transaksjonen.
  2. Pakking av bullion for forsendelse.

   Utenom leveranser til oss i butikken, skal du pakke alle metaller som sendes til oss i henhold til våre retningslinjer for pakking. I tillegg skal du fullt forsikre pakken for levering, og sørge for at pakkseddelen er detaljert som minimum skal inneholde en spesifisert beskrivelse av innholdet i pakken, ditt navn og telefonnummer.
  3. Frakt USA

   Selv om forsendelser fra Canada vanligvis ikke har merverdiavgift, er det påkrevet med korrekt dokumentasjon for å godkjennes av den canadiske tollen. Som sender er du ansvarlig for å fullstendig fylle ut alle nødvendige skjemaer, og sørge for ytterligere dokumentasjon. Vennligst sjekk med bud/transportør for å sørge for at alle skjemaer er fullført og klargjort før sending. Skjemaer fra det canadiske tollvesenet er tilgjengelig på deres nettsider.
 10. Ufrivillig Avvikling av Ordren Din for Manglende Levering

  Dersom du ikke gjennomfører levering i tide og i sin helhet, vil vi gjennomføre tvungen kansellering og likvidere ditt salg av bullion etter 11 virkedager etter transaksjonsdato. Kredittkortet ditt vil bli påført gebyrer avhengig av endringer i markedsprisen siden du la inn din ordre. Markedstap eller gevinst blir kalkulert som forskjellen mellom den originale kjøpsprisen og sluttkursen på bullion London Fix på den 11 virkedagen etter transaksjonsdatoen.
  1. Dersom bullion markedet har gått opp siden du la inn din ordre:

   $50.00 kanselleringsavgift: pluss differansen i henhold til markedspris beregnet av sluttkurs for din bullion på London Metals Market Fixing på den 11 virkedagen etter du la inn din ordre.
  2. Dersom markedet for bullion har gått ned siden du la inn din bestilling:

   En $50.00 avbestillingsavgift; og du vil ikke få fordelen av forskjeller i markedsprisen.
 11. Reservasjoner av Rettighet:

  I tillegg til de andre rettighetene herunder, reserverer vi følgende rettigheter til oss selv:
  1. Retten til å nekte service til hvem som helst.

   Vi reserverer retten til å avvise service til hvem som helst.
  2. Retten til å Korrigere Feilaktige Bestillinger.

   Vi reserverer rettigheten til å korrigere salg med opplagte feil eller data-relaterte problemer. Vi vil i god tro forsøke og varsle deg om eventuelle korrigeringer ved din ordre.
  3. Retten til å kansellere pågående salg.

   Vi reserverer retten til å kansellere forestående salg til enhver tid av enhver grunn. Dersom vi utøver denne retten, vil vi kansellere ditt bullion kjøp, varsle deg om kanselleringen og returnere eventuelle bullion produkter eller tilbakebetale summen du har betalt, dersom det ikke er andre kostnader og gebyrer knyttet til kanselleringen. For å fremme dette, samtykker du å umiddelbart tilbakebetale eventuelle betalinger fra oss.
  4. Retten til å Endre Bullion Vilkår for Kjøp.

   Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen når som helst uten forvarsel.
  5. Rett til å Tilkakeholde Forsendelse ved Ubetalte Volum av Bestillinger / Rett til Forskyving.

   Dersom du skulle legge inn flere ordre, kjøp og salg, hos oss og ikke gjennomfører ordrene i henhold til vilkårene, reserverer vi retten til å tilbakeholde leveranser eller betalingen til alle ordre som har blitt betalt eller levert av deg, frem til ordrene som er ufullbyrdet har blitt realisert til vår tilfredstillelse, inkludert Rett til erstatning.

   "Rett til Forskyvning", skal gjelde for vår rett til å anvende en hver kundes brutto inntekter fra betalte bestillinger og/eller produkt mot det som eventuelt finnes av uoppfyllte bestillingers brutto inntekter og produkt tilhørende samme kunde. Hvis kunden deretter opparbeider en netto balanse skyldige oss, kan vi likvidere den gjenstående netto balansen skyldt som angitt her. Hvis kunden kommer til å få en netto balanse gjenstående for frakt eller betaling, skal vi sende den resterende delen av ordren eller sende betaling som angitt her. (Paragraf 11, "Ufrivillig Likvidering av Din Bestilling for Manglende Levering").
  6. Retten til å tilbakeholde betaling for utestående dokumenter og identifikasjon.

   Vi forbeholder oss retten til å tilbakeholde betaling, eller kapital hvis noe av dokumentasjonen som er etterspurt, inkludert identifikasjon, på tidspunktet for transaksjonen, mangler.
 12. Beregning av Tid.

  Med mindre annen tidstagende mekanisme er tydelig angitt, skal første dag i denne tidsperioden være første virkedag etter gjeldende transaksjon. Dersom den siste dagen faller på en helg eller nasjonal helligdag, eller noen annen dag London Metals Market Fixing er stengt, skal den siste dagen flyttes frem til første dag som ikke er en helg eller helligdag eller enhver dag London Metals Market Fixing er stengt.
 13. Kontrollerende Lov / Plattform.

  Denne Avtalen skal fortolkes i henhold til lovene i Provinsen av Alberta.
 14. Ansvarsbegrensning.

  Vårt ansvar for salg av enhver bullion skal ikke overstige beløpet bestemt av kjøpsavtalen for kjøpet av din bullion. Vi skal ikke holdes ansvarlige for indirekte, tilfeldige, tillegg, straffbare, eksemplariske eller konsekvensskader, selv om vi har blitt advart om muligheten for slike skader. Vi skal ikke så ansvarlige for noen forsinkelser eller feil vedrørende frakt, mottagelse eller gjennomføring av ordre, betaling, leveranser, eller informasjon på grunn av manglende evne eller feil ved datamaskin eller kommunikasjonsutstyr eller fasiliteter som er utenfor vår kontroll.
 15. Force Majeure.

  Enhver forhindring, forsinkelse, eller stans i vår utførelse av enhver bestemmelse grunnet streik, arbeidskonflikter, naturkatastrofer, manglende evne til å skaffe arbeidskraft eller materialer eller rimelige erstatninger, statlige restriksjoner, reguleringer eller kontrolltiltak, suspensjon ved råvarebørsen for handel av gull, sølv, platina eller palladium, fremtidige kontrakter eller levering av varer som ligger til grunn for slike kontrakter, eller feil eller forsinkelse fra leverandører, fiendtlige handlinger fra fiende eller myndighet, opptøyer, sivile opprør, brann eller andre ulykker, og andre grunner utenfor vår kontroll, skal unnskylde vår ytelse av plikter og ansvar herunder, for en tidsperiode som samsvarer slik forhindring, forsinkelse eller stans.
 16. Fullstendig Avtale.

  Den avtalen er det fullstendige og endelig uttrykk for enighet mellom partene i forbindelse med salg av bullion, og erstatter alle tidligere eller samtidige kontrakter, avtaler, forståelser og fremstillinger av partene, enten muntlig eller skriftlig, knyttet til salg av bullion.
 17. Kostnader/advokatgebyr .

  Dersom en av partene engasjerer advokat for å håndheve sine rettigheter etter denne avtalen, skal den seirende part ha rett til gjenoppretting av alle rimelige kostnader, utgifter og advokatgebyrer.
 18. Ansvarsfraskrivelse:

  MED UNNTAKT AV GARANTIER UTTRYKT HERI, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER AV ENHVER ART, INKLUDERT SÆRLIG INDIREKTE GARANTIER OM SALBARHET OG GARANTIER VEDRØRENDE ET BESTEMT FORMÅL FOR ALLE BULLION SALG.
 19. Tildeling.

  Vi kan tildele eller overføre hvilke som helst av våre rettigheter, plikter og ansvar herunder, eller interesser inkludert, uten varsel til deg; til en entitet kontrollert av oss. Du kan tildele eller overføre hvilke som helst av dine rettigheter, plikter eller ansvar kun ved skriftlig forhåndsvarsel til oss, og forutsatt at du ikke skal bli fritatt for ethvert ansvar under denne avtalen i henhold til en slik avtale eller overføring.
 20. Skriftlig modifisering / Frafallelse av vilkår.

  Vi forbeholder oss retten til endre eller rette på vilkårene i denne avtalen til enhver tid, uten forvarsel. Du skal ikke endre eller rette på vilkårene i denne avtalen uten skriftlig avtale med oss.
 21. Bindende effekt.

  Hver eneste del av denne avtalen skal være bindende for og tjene til fordel for partene og deres respektive arvinger, personlige representanter og etterfølgere, til alle tider og alle bestemmelser og restriksjoner i denne avtalen. Unntatt, som uttrykkelig angitt her, er ingenting i denne avtalen ment å tildele enhver person, annet enn at partene her og deres respektive arvinger, personlige representanter og etterfølgere, noen rettigheter i henhold til eller på grunn av denne avtalen.
 22. Flertall / Entall og kjønn.

  Med mindre noen annen mening og hensikt klart fremgår av sammenhengen her, skal flertall inkludere entall, og entall skal omfatte flertall; og maskuline, feminine og kjønnsnøytrale ord skal brukes om hverandre.
 23. Bildetekst.

  Bildetekstene som vises i denne avtalen er kun for bekvemmelighet eller referanseformål, og skal på ingen måte brukes til å tolke omfanget eller formål av en bestemmelse.
 24. Ugyldige bestemmelser.

  Dersom en bestemmelse i denne avtalen, eller anvendelsen av en slik bestemmelse i en bestemt situasjon, skal holdes ugyldig av en domstol eller dømmende organ med kompetent jurisdiksjon, skal en slik bestemmelse bli endret i minst i mulig grad for å bevare dens hensikt og avtalens ånd, og for å gjøre det eller sin søknad gyldig og rettskraftig, og gyldigheten og håndhevelsen av alle andre bestemmelser i denne avtalen og alle andre anvendelser av en slik bestemmelse skal ikke påvirkes av dette.
 25. Essensen av tid.

  Tid er kjernen i denne avtalen.